FERMO
Dzia Ogrodze Elektrycznych
www.pastuchy.pl
e-mail: sklep@pastuchy.pl

Magazyn i produkcja
  FERMO o/Kalisz
  Piotrw 18
  62-814 Blizanw
  tel. +48 62 590 37 95
  fax. +48 62 590 37 96


Ksigowo:
  FERMO o/Wrocaw
  ul. Krzywoustego 3/17
  51-165 Wrocaw
  tel +48 71 735 13 01
  FAX: +48 71 723 23 75
www.pastuchy.pl

Nume konta bankowego:
AliorBank
66 2490 0005 0000 4600 3021 9297
Zapraszamy do zakupw klientw z caej Polski!