Oferta elektryzatorów do ogrodzenia elektrycznego zasilanych z baterii konwencjonalnych lub akumulatorów.